Monday, 25 May 2020
\
จัดอันดับที่พักเชียงราย  โดยการให้คะแนนรีวิวของลูกค้า
จัดอันดับที่พักเชียงใหม่  โดยการให้คะแนนรีวิวของลูกค้า
#ที่พักหลักร้อยท่าศาลา เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยนวรัตน์ เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยฟ้าฮ่าม เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยป่าตัน เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยหางดง เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยสันผีเสื้อ เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยวัวลาย เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยช้างเผือก เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยช้างคลาน เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยสุเทพ เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยแม่ริม เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยเจริญเมือง เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยสนามบินเชียงใหม่ เชียงใหม่
#ที่พักหลักร้อยริมแม่น้ำเชียงใหม่ เชียงใหม่