Tuesday, 25 February 2020
\

ซีบรีส บางแสน (Seabreeze Bangsaen) #ที่พักหลักร้อย , #ที่พักชลบุรี

ซีบรีส บางแสน (Seabreeze Bangsaen)
108/5 หาดวอนนภา ถ.บางแสนล่าง ต.แสนสุข, บางแสน, ชลบุรี, ประเทศไทย, 20130
#ที่พักหลักร้อย , #ที่พักชลบุรี

ข้อมูลเพิ่มเติม :>>