Thursday, 1 October 2020
\

#บ้านโบราณท่าแร่ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวท่าแร่ #เที่ยวสกลนคร

เที่ยวชม บ้านโบราณ หมู่บ้านท่าแร่ สกลนคร ชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี
#บ้านโบราณท่าแร่ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวท่าแร่ #เที่ยวสกลนคร