Friday, 7 August 2020
\

#วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร , #ลำพูน , #ใจเดียวเที่ยวไทย ,#เที่ยวลำพูน , #เที่ยวดิดี๊ดี

เจดีย์ทองคำ ที่ วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
ถนน รอบเมืองใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน
พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลำพูน

#วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร , #ลำพูน , #ใจเดียวเที่ยวไทย ,
#เที่ยวลำพูน , #Imagesthai , #thaiimages , #เที่ยวดิดี๊ดี

Golden pagoda at Wat Phra That Haripunchai Woramahawihan , Lamphun, Thailand