Monday, 25 May 2020
\

#วัดศรีโคมคำ หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง #พะเยา , #ใจเดียวเที่ยวไทย

#วัดศรีโคมคำ หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สังกัดมหานิกาย #พะเยา

, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #Imagesthai , #thaiimages , #เที่ยวดิดี๊ดี