#วัดผาตากเสื้อ , #หนองคาย , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวหนองคาย

สกายวอล์ค ( Sky Walk ) วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย
ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย
#วัดผาตากเสื้อ , #หนองคาย , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวหนองคาย
the beautiful sky and cloud Thai skywalk at Mekong river Sangkhom district, Nong Khai Province, Thailand

#วัดป่าภูก้อน , #อุดรธานี , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวอุดรธานี

วัดป่าภูก้อน (Wat Pa Phu Kon) จังหวัดอุดรธานี
ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
#วัดป่าภูก้อน , #อุดรธานี , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวอุดรธานี
Wat Pa Phu Kon, Udonthani, Thailand

#อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวสกลนคร

เที่ยวอุทยานดอกบัว อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร บึงบัวสกลนคร ตำบล เชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร
#อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวสกลนคร
Lotus Park in Sakon Nakhon, Thailand

#โบสถ์เซนต์ไมเคิล ท่าแร่ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวท่าแร่ , #เที่ยวสกลนคร

โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล Saint Michael Cathedral, Ban Tharae โบสถ์เซนต์ไมเคิล โบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือ
#โบสถ์เซนต์ไมเคิล ท่าแร่ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวท่าแร่ , #เที่ยวสกลนคร
Saint Michael Cathedral, Ban Tharae in Sakon Nakhon, Thailand

#บ้านโบราณท่าแร่ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวท่าแร่ #เที่ยวสกลนคร

เที่ยวชม บ้านโบราณ หมู่บ้านท่าแร่ สกลนคร ชุมชนที่เก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี
#บ้านโบราณท่าแร่ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวท่าแร่ #เที่ยวสกลนคร