โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี (Charoen Hotel) #ที่พักหลักร้อย , #ที่พักอุดรธานี

โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี (Charoen Hotel)
549 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, อุดรธานี, ประเทศไทย, 41000
#ที่พักหลักร้อย , #ที่พักอุดรธานี