โรงแรมกวินบุรี (Kavinburi Green Hotel) #ที่พักหลักร้อย , #ที่พักอุดรธานี

โรงแรมกวินบุรี (Kavinburi Green Hotel)
299/99 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี, ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์, อุดรธานี, ประเทศไทย, 41000
#ที่พักหลักร้อย , #ที่พักอุดรธานี