#วัดผาตากเสื้อ , #หนองคาย , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวหนองคาย , #เที่ยวดิดี๊ดี

สกายวอล์ค ( Sky Walk ) วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย
#วัดผาตากเสื้อ , #หนองคาย , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวหนองคาย , #Imagesthai , #thaiimages , #เที่ยวดิดี๊ดี

the beautiful sky and cloud Thai skywalk at Mekong river Sangkhom district, Nong Khai Province, Thailand

#วัดผาตากเสื้อ , #หนองคาย , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวหนองคาย

วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย
ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย
#วัดผาตากเสื้อ , #หนองคาย , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวหนองคาย
the beautiful sky and cloud Thai skywalk at Mekong river Sangkhom district, Nong Khai Province, Thailand

#วัดผาตากเสื้อ , #หนองคาย , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวหนองคาย

สกายวอล์ค ( Sky Walk ) วัดผาตากเสื้อ จ.หนองคาย
ตำบล ผาตั้ง อำเภอ สังคม หนองคาย
#วัดผาตากเสื้อ , #หนองคาย , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวหนองคาย
the beautiful sky and cloud Thai skywalk at Mekong river Sangkhom district, Nong Khai Province, Thailand