#วิวเมืองแม่ฮ่องสอน , #เมืองแม่ฮ่องสอน , #แม่ฮ่องสอน #เที่ยวแม่ฮ่องสอน, #ใจเดียวเที่ยวไทย

วิวมุมสูง ตัว #เมืองแม่ฮ่องสอน

#วิวเมืองแม่ฮ่องสอน , #เมืองแม่ฮ่องสอน , #แม่ฮ่องสอน #เที่ยวแม่ฮ่องสอน
, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #Imagesthai , #thaiimages , #เที่ยวดิดี๊ดี

Mae Hong Son, Thailand

#วัดม่วยต่อ , #เมืองแม่ฮ่องสอน , #แม่ฮ่องสอน #เที่ยวแม่ฮ่องสอน, #ใจเดียวเที่ยวไทย

วัดม่วยต่อ (Muay tor Temple) เจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ

#วัดม่วยต่อ , #เมืองแม่ฮ่องสอน , #แม่ฮ่องสอน #เที่ยวแม่ฮ่องสอน
, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #Imagesthai , #thaiimages , #เที่ยวดิดี๊ดี

wat Muay Tor Temple , Mae Hong Son, Thailand

#วัดก้ำก่อ , #เมืองแม่ฮ่องสอน , #แม่ฮ่องสอน #เที่ยวแม่ฮ่องสอน, #ใจเดียวเที่ยวไทย

วัดก้ำก่อ ตำบล จองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
ก้ำก่อภาษาไทยใหญ่แปลว่า “ดอกบุนนาค”
วัดเก่าแก่คู่เมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน

#วัดก้ำก่อ , #เมืองแม่ฮ่องสอน , #แม่ฮ่องสอน #เที่ยวแม่ฮ่องสอน
, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #Imagesthai , #thaiimages , #เที่ยวดิดี๊ดี

Wat Kam Ko , Mae Hong Son, Thailand

#วัดพระธาตุดอยกองมู , #เมืองแม่ฮ่องสอน , #แม่ฮ่องสอน #เที่ยวแม่ฮ่องสอน, #ใจเดียวเที่ยวไทย

วัดพระธาตุดอยกองมู แม่ฮ่องสอน
วัดพระธาตุดอยกองมู เดิมชื่อ วัดปลายดอน ตั้งอยู่ที่ดอยกองมู
วัดพระธาตุประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นปูชนียสถาน พระธาตุเจดีย์ ศิลปะไทใหญ่-พม่า

#วัดพระธาตุดอยกองมู , #เมืองแม่ฮ่องสอน , #แม่ฮ่องสอน #เที่ยวแม่ฮ่องสอน
, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #Imagesthai , #thaiimages , #เที่ยวดิดี๊ดี

Wat Phra That Doi Kong Mu ,Temple at Mae Hong Son, Thailand