#โบสถ์เซนต์ไมเคิล ท่าแร่ , #สกลนคร #ใจเดียวเที่ยวไทย #เที่ยวดิดี๊ดี

มหาวิหารเซนต์ไมเคิล (Cathedral of St. Michael and St. Gudula) สถาปัตยกรรมในเเบบโกธิค #โบสถ์เซนต์ไมเคิล ท่าแร่ , #สกลนคร
#บ้านโบราณท่าแร่ , #เที่ยวสกลนคร , #ใจเดียวเที่ยวไทย , #Imagesthai , #thaiimages , #เที่ยวดิดี๊ดี

Saint Michael Cathedral, Ban Tharae in Sakon Nakhon, Thailand

#โบสถ์เซนต์ไมเคิล ท่าแร่ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวท่าแร่ , #เที่ยวสกลนคร

โบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล Saint Michael Cathedral, Ban Tharae โบสถ์เซนต์ไมเคิล โบสถ์ขนาดใหญ่รูปทรงคล้ายเรือ
#โบสถ์เซนต์ไมเคิล ท่าแร่ , #สกลนคร, #ใจเดียวเที่ยวไทย , #เที่ยวท่าแร่ , #เที่ยวสกลนคร
Saint Michael Cathedral, Ban Tharae in Sakon Nakhon, Thailand